keszites.com

Grafikai tervezés  -  Webdesign  -  Honlapkészítés | Websablon | WordpressNormalizálás

Kategóriák : Programozás módszer

• Az adatbázis normalizálása

Az adatbáziskezeléshez elengedhetetlenül szükség van arra, hogy az adatbázis tábláit egy bizonyos rendszer szerint tartsuk karban, abból egy rend szerint olvassunk ki adatokat. Ha az adatbázis szerkezetére teljesül a három normálforma, akkor a SELECT utasítással több táblát összekapcsolva kaphatjuk meg az eredményhalmaz tábláinak sorait.

1) Első normálforma
Egy R relációról azt mondjuk, hogy első normálformában van, ha minden sorában pontosan egy attribútumérték áll.

2) Második normálforma
Egy R relációról akkor mondjuk, hogy második normálformában van, ha első normálformában van és minden másodlagos attribútum teljesen függ a kulcstól.

3) Harmadik normálforma
Egy R reláció harmadik normálformában van, akkor és csak akkor, ha második normálformában van, és egyetlen másodlagos attribútum sem függ tranzitíven a kulcstól.

Ha a táblázat oszlopait nézzük, akkor azok összességében egy egyedtípust határoznak meg. A táblázatban lévő sorok pedig az egyes egyedeket példányosítják. Minden sorban csak egy attribútummal jellemezzük az egyed tulajdonságát. A jellemzőket, attribútumokat ne ismételjük,vagyis az egyedeket tökéletesen jellemezzünk egy attribútumnak adott értékkel.

A táblázatokat úgy kell strukturálni, hogy a kulcs attribútumok meghatározzák a többi attribútum hovatartozását. Tehát minden táblában kijelölhető egy olyan kulcs, amely teljesen függvénye a többi másodlagos attribútumnak.

Tranzitív függés pedig azt jelenti, hogyha az attribútumok egy részhalmaza függ egy kulcstól, akkor csak ettől a kulcstól függ. Nem engedhető meg az egyik kulcs egy másik kulcstól való függése. Tehát ha az attribútumok egy részhalmaza függ egy olyan attribútumtól, amely kulcs lehet, akkor ezt külön táblázatba kell tenni.

Összefoglalva
Táblákba csoportosítjuk az attribútumokat, a táblázatnak mindig van egy kulcs attribútuma, amely a benne tárolt értékeket meghatározza. Ez utóbbi kulcs alapján kapcsoljuk össze a táblázatokban lévő sorokat vagy egyedeket. Másodlagos kulcsnak nevezzük azt az attribútumot, amely egy másik táblában elsődleges kulcs.


 

Weblap kód Designer