keszites.com

Grafikai tervezés  -  Webdesign  -  Honlapkészítés | Websablon | WordpressIdőzítés

Kategóriák : Javascript

Időzítés

Időközönként vagy egy bizonyos idő múlva szeretnénk egy függvényt végrehajtani, akkor az alábbi függvényeket kell használnunk.

setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);

A setTimeout() metódus meghívja a megadott függvényt 3000 ezredmásodperc után.

1000 ezredmásodperc = 1 másodperc

A függvény csak egyszer fut le. Többszörös, időközönkénti, ciklikus meghívást setInterval() metódussal érhetjük el.

A clearTimeout() metódus törli a ciklikus végrehajtást.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>A script on this page starts this clock:</p>
<p id="demo"></p>

<button onclick="myStopFunction()">Stop time</button>

<script>
var myVar = setInterval(function(){ myTimer() }, 1000);

function myTimer() {
    var d = new Date();
    var t = d.toLocaleTimeString();
    document.getElementById("demo").innerHTML = t;
}

function myStopFunction() {
    clearInterval(myVar);
}
</script>

</body>
</html>


Weblap kód Designer