keszites.com

Grafikai tervezés  -  Webdesign  -  Honlapkészítés | Websablon | WordpressObjektum osztályok

Kategóriák : Javascript

Objektum osztályok

Az osztály egy típus, a példány pedig a belőle létrehozott objektum, vagyis a típus egy előfordulása. Az osztály típusból new utasítással példányokat vagy objektumokat hozhatunk létre.

Metódusnak nevezzük azt a függvényt, amely egy osztályhoz vagy objektumhoz van rendelve. A példányokhoz konkrét adatok tartoznak, a metódusokat elég egyszer, az osztályhoz rendelve tárolni, ha az öröklés során nem definiáljuk felül azokat.

Javascriptben osztályokat függvényekkel deklaráljuk, határozzuk meg, írjuk le vagy adjuk meg.

Objektumot new utasítással példányosítunk, zárójelben adjuk meg a paramétereket vagy a kezdeti adatokat, vagyis egy konstruktort hívunk meg, amely inicializálja az objektum adatait.

Az osztályba zárjuk az adatokat és azok metódusait. A this kulcsszó azt jelöli, hogy a példány adataihoz férünk hozzá.

var myPerson = new person("John", "Doe", 50, "blue");


function person(firstName, lastName, age, eyeColor) {
   this.firstName = firstName; 
   this.lastName = lastName;
   this.age = age;
   this.eyeColor = eyeColor;
   this.changeName = function(name) {
     this.lastName = name;
   }
 }

myPerson.firstName = "Rambo";

myPerson.changeName("Leo");

Továbbiak

Prototípus

Prototípus attribútummal kiegészíthetjük az adott osztály deklarációját. Az alábbi példában felveszünk egy új adattagot és adunk neki egy értéket.

function employee(name, jobtitle, born) {
 this.name = name;
 this.jobtitle = jobtitle;
 this.born = born;
}

var fred = new employee("Fred Flintstone" ,"Caveman" ,1970);
employee.prototype.salary = null;
fred.salary = 20000;
document.write(fred.salary);

Prototípusról..


Weblap kód Designer