keszites.com

Grafikai tervezés  -  Webdesign  -  Honlapkészítés | Websablon | WordpressSzintaktika

Kategóriák : Javascript

Szintaktika

C-ből és Java-ból átvett kódelemek jellemzik a Javascript programozási nyelvet.

Változók

Javascriptben változóknak következő típusai lehetnek például:
• karaktersorozatok
• számok
• logikai értékek
• tömb
• függvény

A változók típusait nem szükségszerű külön definiálni, a típust értékadás után határozza meg a rendszer.

A változónevek tartalmazhatnak betűket (a-z vagy A-Z) vagy ‘_’ (alulvonás) karaktereket. Az első karakter után, amely általában szöveges kezdőbetű, számok is előfordulhatnak a változók nevében.

Változó létrehozásakor ki lehet tenni a var kulcsszót, amely a variable, magyarul változó szó rövidítése:
  var változónév = érték;
vagy
  változónév = érték;

Általában var kulcsszót akkor érdemes kitenni, ha globális változót szeretnénk létrehozni. A globális változók publikus láthatósággal rendelkeznek, tehát mindenhonnan elérhetőek.

Ha a változót nem blokkban hoztuk létre, minden függvényen kívül, közvetlenül a <script> tag alatt, akkor a változó láthatósága globális lesz. A függvények belsejében a változók lokális, privát vagy helyi láthatósággal jönnek létre.

Vezérlő szerkezetek

A program futását szabályozzák vagy irányítják a folyamat szála szerint. A végrehajtás lehet lineáris vagy több szálú is, ha a programot több folyamatra osztjuk.

Szekvencia
Szekvencia utasítások egymás utáni sorrendje, vagy egymás utánisága, sora. A kiválasztás vagy szelekció és ciklus is egy szekvenciaként fogható fel vagy értelmezhető.

Szelekció
Ha a feltétel nem teljesül, megyünk a if másik ágára. Else ág pedig akkor hajtódik végre, ha egyik feltétel sem teljesül.

if (feltétel) {

} else if (feltétel) {

} else {

}

Ciklusok
Ha a feltétel igaz, mindaddig végrehajtja a ciklusmagot. Az utolsó egy úgynevezett hátul tesztelő ciklus, a feltétel vizsgálata a ciklus végén van.

a) példa
for (kezdőérték; feltétel; növekmény) {

}
b) példa
while (feltétel) {

}
c) példa
do {

} while (feltétel);


Weblap kód Designer