keszites.com

Grafikai tervezés  -  Webdesign  -  Honlapkészítés | Websablon | WordpressWordPress plugin fejlesztés

Kategóriák : CMS, Wordpress

WordPress plugin fejlesztés

Wordpress plugin fejlesztéshez pontokba szedtem a legfontosabb eszközöket, amelyeket használni kell egy wordpress plugin fejlesztése esetében.

Azokat a függvényeket sorolom fel WordPress plugin fejlesztése tekintetében ebben a cikkben, amelyekkel felépíthetők a WordPress bővítmények. Tartalmazza az inicializáló és a működési logika szempontjából fontos, a WordPress plugin fejlesztése során szükséges rutinokat. A WordPress plugin fejlesztése nem igényel tetemes mennyiségű plusz munkát, kisebb kiegészítésekkel rövid kód állítható elő.

A WordPress plugin fejlesztése kapcsán példák illusztrálják a szükséges beállításokat. Gondoljuk át velük a WordPress plugin fejlesztés alapjait. A mellékelt Simple popup newsletter programot telepítsük WordPress plugin fejlesztése szerint, az alábbi megadottak figyelembevételével.

1) A WordPress plugin-t tömörített ZIP fájlba kell tenni. A ZIP fájlon belül létre kell hozni egy könyvtárat és a könyvtárban pedig egy PHP állományt elhelyezni. Mind a három név ugyanaz kell legyen, a .zip, a könyvtár és a .php állomány neve is.

2) Add_action a megadott időpontban, vagyis a program címkével ellátott helyén, pld. „init”, végrehajtja a hozzárendelt függvényt. A következő függvényeket a plugin elején érdemes elhelyezni. Az első blokk a WordPress front end kezdeti beállításai. A második rész pedig a WordPress back end vagy admin felületére vonatkozik.

add_action(‘init’,’init_session’, 1);
add_action(‘init’,’reg_scripts’);
add_action(‘wp_enqueue_scripts’,’enque_scripts’);

add_action(‘admin_init’,’reg_scripts’);
add_action(‘admin_enqueue_scripts’, ‘enque_scripts’ );
add_action(‘admin_menu’,’newsletter_menu_setup’);

3) Az admin felületre felveszi a menüpontokat. A menükhöz függvényeket kapcsol.

add_menu_page(‘Popup Newsletter’, ‘Popup Newsletter’, ‘manage_options’, ‘simple-popup-newsletter’, ‘newsletter_page’);
add_submenu_page(‘simple-popup-newsletter’, ‘Options’, ‘Options’, ‘manage_options’, ‘simple-popup-newsletter-options’, ‘simple_popup_newsletter_options’);

4) Amikor a hook megtörténik, végrehajtja a megadott függvényt. A $hook egy olyan címke, amely a WordPress forráskódjának egy adott pontjához társítottak. A „wp_footer” címkét például a weboldal láblécéhez rendeltek. A megadott függvény tulajdonképpen akkor fut le, amikor a program futása eléri a lábléc „wp_footer” címkével megjelölt pontját.

add_action($hook, $function_to_add)
Hook-ok felsorolása : http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference

5) Text widget-ekben shortcode futtatását teszi lehetővé.

add_filter( $tag, $function_to_add)
add_filter(‘widget_text’, ‘do_shortcode’);
Tag-ek felsorolása : http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference

6) Amikor a plugin-t telepítettünk, akkor lefut a mellette lévő függvénynévvel megadott inicializáló rutin. Például itt adhatók meg a táblákat létrehozó SQL parancsok.

register_activation_hook(__FILE__, ‘newsletter_install’);

7) Javascript és CSS külső állományok regisztrálását végzi. Általában a head-ben kell a lefutását eszközölni.

wp_register_script( $handle, $src, $deps, $ver, $in_footer )
wp_register_style(‘newsletter_style’, $styleUrl);
wp_register_script(‘newsletter_javascript’, $jsUrl, array(‘jquery’), ‘3.45.0-2013.10.17’, true);

8) Regisztráció után besorolást hoz létre a kapcsolt fájlokkal, elhelyezve azokat a HTML HEAD blokkban.

wp_enqueue_style (‘newsletter_style’);
wp_enqueue_script (‘newsletter_javascript’);

9) Rövid kódrészlet futtatása. A [simple_newsletter] szöveget elhelyezve egy oldalon vagy bejegyzésben szögletes zárójelekkel megadva, lefut a hozzárendelt függvény és kimenetre helyezi a hozzárendelt függvényben megadott HTML vagy PHP kódot, beillesztve azt a WordPress forráskódjába.

add_shortcode(‘subscribtion’, ‘subscribtion_shortcode’);
function subscribtion_shortcode(..


Weblap kód Designer